0767.555.999

Cung cấp Đá ốp Lavabo cho xây dựng Chí Bảo

Thông tin dự án

Tên dự án: Cung cấp Đá ốp Lavabo cho xây dựng Chí Bảo
Chủ đầu tư: xây dựng Chí Bảo
Hạng mục: Đá ốp Lavabo
Khởi công: Năm 2023
Địa điểm: Quảng Trị
Đơn vị thực hiện: Kho Đá Chiến Thắng Quảng Trị

    TƯ VẤN NGAY

    Thông tin chờ cập nhật