0767.555.999

Dự án làm đá ốp lát mặt tiền nhà Chị Linh

Thông tin dự án

Tên dự án: Dự án làm đá ốp mặt tiền nhà Chị Linh
Chủ đầu tư: Chị Linh
Hạng mục: đá ốp mặt tiền
Khởi công: Năm 2023
Địa điểm: Quảng Trị
Đơn vị thực hiện: Kho Đá Chiến Thắng Quảng Trị

    TƯ VẤN NGAY

    Thông tin chờ cập nhật