0767.555.999

Dự án thi công Đá Mặt Tiền của Chị Thương

Thông tin dự án

Tên dự án: Dự án thi công Đá Mặt Tiền của Chị Thương
Chủ đầu tư: Chị Thương
Hạng mục: Đang cập nhật
Khởi công: Năm 2022
Địa điểm: Quảng Trị
Đơn vị thực hiện: Kho Đá Chiến Thắng Quảng Trị

    TƯ VẤN NGAY

    Thông tin chờ chập nhật