0767.555.999

Dự án thi công đá ốp cầu thang cho Anh Dũng

Thông tin dự án

Tên dự án: Dự án thi công đá ốp cầu thang cho Anh Dũng
Chủ đầu tư: Anh Dũng
Hạng mục: đá ốp cầu thang
Khởi công: Năm 2023
Địa điểm: Quảng Trị
Đơn vị thực hiện: Kho Đá Chiến Thắng Quảng Trị

    TƯ VẤN NGAY

    Thông tin chờ cập nhật