0767.555.999

Dự án thi công đá ốp tường phòng khách nhà Anh Chính

Thông tin dự án

Tên dự án: Dự án thi công đá ốp tường phòng khách nhà Anh Chính
Chủ đầu tư: Anh Chính
Hạng mục: đá ốp tường phòng khách
Khởi công: Năm 2023
Địa điểm: Quảng Trị
Đơn vị thực hiện: Kho Đá Chiến Thắng Quảng Trị

    TƯ VẤN NGAY

    Thông tin chờ cập nhật