0767.555.999

Dự án thi công đá sàn nhà cho khách sạn Kim Châu

Thông tin dự án

Tên dự án: Dự án thi công đá sàn nhà cho khách sạn Kim Châu
Chủ đầu tư: khách sạn Kim Châu
Hạng mục: đá sàn nhà
Khởi công: Năm 2022
Địa điểm: Quảng Trị
Đơn vị thực hiện: Kho Đá Chiến Thắng Quảng Trị

    TƯ VẤN NGAY

    Thông tin chờ cập nhật